Kommet til skade på arbejde? Advokatfirma står klar til at hjælpe med dine erstatningskrav

CpbCph  > Tanker >  Kommet til skade på arbejde? Advokatfirma står klar til at hjælpe med dine erstatningskrav
0 Comments

Når man kommer til skade i forbindelse med sit arbejde, har man i langt de fleste tilfælde krav på erstatning. Men det kan være en lang og sej proces at få en erstatningssag trumfet igennem, og man vil typisk blive mødt af lange sagsbehandlingstider, der kun gør ondt værre.

 

Hos STORM Advokatfirma kan du få hjælp til at søge erstatning for din arbejdsskade, så du sikrer dig, at der rejses krav om netop de erstatningsposter, du er berettiget til, samt at forløbet foregår efter alle gældende love og regler.

En investering værd

Typisk når man har været ude for en arbejdsulykke eller har fået konstateret en erhvervsrelateret sygdom, befinder man sig i en sårbar og presset situation. Og skal man oveni det selv forsøge at navigere i den juridiske jungle, kan det hurtigt blive en uoverskuelig og trættende affære.

 

Derfor er det på mange måder godt givet ud at samarbejde med et professionelt advokatfirma med speciale i personskader. På den måde skal man ikke selv slås med paragraffer og et tungt bureaukrati, da advokaten sørger for at bevare overblikket og rejse erstatningskrav til de instanser og myndigheder, der måtte være relevante i den specifikke sag.

 

For det er ikke ligegyldigt, hvem ansvaret for skaden kan rettes mod. Som udgangspunkt skal alle arbejdsskader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men i nogle tilfælde bør der også rettes henvendelse til arbejdsgiverens forsikringsselskab.

 

Dertil kommer der en lang række forskellige anmeldelses- og klagefrister, som skal overholdes, hvis man vil gøre sig en forhåbning om at få tilkendt erstatning for sin arbejdsskade.

 

Det er således godt givet ud at have en professionel erstatningsadvokat med ombord, så man er sikker på, at der tages kontakt til alle relevante parter, og at der bliver fulgt op på hvert eneste skridt i processen.

Hvilke erstatningstyper findes i arbejdsskadesager?

Alt efter hvilken sammenhæng, skaden er opstået i, og afhængigt af skadens karakter og konsekvenser, er der forskellige erstatningsposter, der kan komme i spil.

 

Man er som udgangspunkt altid berettiget til erstatning for varige mén. Dette kræver dog, at skaden vurderes til ikke at kunne behandles, og at den dermed må anses som værende livsvarig. En sådan vurdering kan dog først komme på tale tidligst ét år efter, at skaden er opstået.

Udover varige mén, kan man også være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tabt erhvervsevne, for behandlingsudgifter, samt for svie og smerte.

 

Selvom der er lovgivet vidt og bredt om mulighederne for erstatning, vil det som udgangspunkt altid kræve en individuel vurdering, ligesom der også skal kunne forelægges lægelig dokumentation for den skade, man har pådraget sig.

 

Har du brug for gode råd og vejledning, tilbyder STORM altid et gratis første møde, så du kan høre mere om dine muligheder og blive klogere på, hvordan netop din arbejdsskadesag vil kunne forløbe.