Sådan sikrer du din formue med en ægtepagt

CpbCph  > Tanker >  Sådan sikrer du din formue med en ægtepagt
0 Comments

Ægteskabet er en smuk og livsbekræftende konstellation, men den kan også volde mange konflikter samt økonomiske dilemmaer.

 

Når to mennesker indgår i et ægteskab, så opstår indgår parterne også i en automatisk aftale om formuedeling – altså et såkaldt formuefællesskab.

 

Det betyder altså, at ved skilsmisse eller dødsfald, så deles begge parters formuer ligeligt imellem dem, eller hvis der er tale om dødsfald, så overgår formuen automatisk til den levende part.

 

Men ved at oprette en ægtepagt, så kan du sikre din formue, og hvad der skal ske med den, hvis ægteskabet skulle ende i skilsmisse, eller hvis du skulle gå bort før din partner.

 

 

Hvorfor skal du oprette en ægtepagt?

Som vi beskriver ovenfor, så kan der opstå situationer i ægteskabet, hvor det ikke er optimalt at skulle dele sin private formue lige over med den anden part, når man f.eks. står i en skilsmisse.

 

Derfor vælger stadig flere ægtepar at oprette et dokument, hvor det fremgår, hvordan værdier skal fordeles mellem de to parter, og ægtepagten er sikrer dermed, at parterne kan gøre krav på særeje.

 

Har du f.eks. en formue liggende, som du ikke er interesseret i at skulle dele med din ægtefælle, hvis I på et tidspunkt ikke længere er sammen, ja så vil det være en fornuftig idé at oprette en ægtepagt.

 

 

Hvad gør vi, hvis vi ikke er gift

Hvis ikke du og din partner er gift, og heller ikke har planer om at blive det, så indgår i ingen automatisk aftale om et formuefællesskab.

 

Men I kan jo stadig godt bo sammen og eje et hus sammen, som I hver især har puttet midler i. Her vil det være anbefalelsesværdigt at oprette en samejeoverenskomst, da denne er en klar opgørelse over, hvem der ejer hvad, og samtidig så kan den sikre, at en part ikke ufrivilligt overtager gæld fra den anden.

 

 

Hvilke typer af ægtepagter findes der?

Der findes forskellige typer af ægtepagter, som kan gøre krav på forskellige ting alt efter hvad situationen er.

 

Den mest almindelige at oprette er en ægtepagt med kombinationssæreje, og denne kan ofte være den mest hensigtsmæssige.

 

Ved skilsmisse skal parterne ikke deles om formuen, men ved dødsfald kan formuen godt blive den levendes part særeje.

 

Den anden mulighed vil være at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje, hvor der hverken ved skilsmisse eller dødsfald kan være tale om et formuefællesskab, og dermed kan du sikre dig selv imod eventuel gæld, hvis den anden part nu skulle have gæld til SKAT eller lignende.

 

 

Er du klar til at sikre din formue med en ægtepagt?

Vi håber, at du har fundet inspiration i denne artikel, og at du nu er mere klar over, om en ægtepagt er noget for dig.

 

Den kan i hvert fald hurtigt blive en formue værd.