Psykologhjælp selvom karrieren kører i København

CpbCph  > Tanker >  Psykologhjælp selvom karrieren kører i København
0 Comments

Der er mange mennesker, som har stor succes med deres karriere og i erhvervslivet, der stortrives under pres, høje forventninger, krævende kunder og korte deadlines. Tingene kører derudad. Det kan virke som om, at der ikke er noget behov for at kigge indad. Når presset opleves som stort, kan det være nærliggende at tænke, at det bare en den store bunke af opgaver, der skal løses. Og dette blik udad kan flytte opmærksomheden væk fra, hvordan du egentlig har det inden i.

Når stress og mistrivsel sniger bag ryggen på dig

Arbejdsrelateret stress er meget udbredt i vores danske samfund og ikke mindst i vores fantastiske hovedstad, København. Noget af det lumske ved stressen er, at vi først opdager den, når den er trådt fuldt ind. Vi har ignoreret de spæde tegn på, at vi mistrivedes. Det er endda sjældent os selv, der får påpeget den. Kollegaer kan være de første, der tager afstand fra vores adfærd. Men venner og familie udtrykker også tit deres bekymring, inden vi selv indser, at noget har taget overhånd, og vi ikke længere er så genkendelige over for vores nærmeste. Måske er vores omgang med dem endda blevet ubehagelig, fordi vores ressourcer er blevet brugt op på arbejdet.

Når stressen har taget over, er det ofte meget nødvendigt at få hjælp af den psykolog til at komme på fode igen. Men ville det ikke være dejligere ikke at ende derude? Derfor kan et være en lige så god idé at række ud efter psykologhjælp, før det ryger helt af sporet.

I København er der psykologhjælp at hente, når den arbejdsrelaterede stress og mistrivsel enten begynder at melde sig eller er ved taget overhånd.

”Men jeg har ikke tid til psykologhjælp”

Med et travlt arbejdsliv følger der tit et dilemma, når man får mistanke om, at man godt kunne have brug for at tale med en psykolog. Da mange psykologer har tider, når man selv er på arbejde, betyder det, at man skal tage fri fra sit eget arbejde, hvor man i forvejen har alt for mange ting på programmet. Man kan nærmest stå med en dobbeltudgift, hvor man betaler for psykologsamtalerne både med egne penge og med egen arbejdstid.

Som en løsning på dette dilemma tilbyder psykolog Stephan Sieland samtaleterapi uden for normale åbningstider på Østerbro i København. Der er endda muligt at komme til med kun kort ventetid.