Metode til fastsættelse af forsikringer

CpbCph  > Tanker >  Metode til fastsættelse af forsikringer
0 Comments

Er du som forsikringsselskab i tvivl om, hvorvidt en pakke skal indeholde erstatning for diverse skader, kan det være en fordel at se på, hvor hyppigt skaden opstår, hvilken méngrad der som oftest medfølger og dermed hvilken erstatning, der kan gøres krav på. Derefter kan der regnes på, om det kan svare sig at inddrage den enkelte skadestype i en forsikringspakke, eller om det skal være et tilvalg fra kunde til kunde. Med denne tilgang vil det være muligt at forholde sig til reelle tal i afvejningen af, hvordan forsikringsselskabet skal dække erstatningsmuligheden.

 

Erstatning for piskesmæld

Med udgangspunkt i en sag om piskesmæld kan man fremvise et eksempel. Hvis antallet af piskesmæld om året i Danmark er 1000. Og méngraden i alle disse tilfælde kræver en erstatning. I har et kundetal på 200.000 kunder. Hertil vil antallet af mennesker, der får piskesmæld, formentlig ikke alle være i jeres kundegruppe. Men lige netop den høje méngrad, vil formentlig kunne få flere kunder til at overveje, om det ikke er værd at betale en smule mere for at komme i en forsikringsgruppe, som dækker piskesmæld. Skal hver enkelt kunde betale separat for forsikring mod piskesmæld, vil det formentlig være de færreste, der vil lave dette tilvalg. Men er det en del af en forsikringspakke, som dækker piskesmæld og eventuelt andre lignende skader, vil flere være tilbøjelige til at vælge pakke. Det skyldes, at tanken om ikke at modtage erstatning for sit potentielle piskesmæld, virker mere risikabelt, end prisen virker for høj. Frygten for piskesmæld og de medfølgende konsekvenser, er altså motiverende for at betale for en forsikring, der kan udbetale erstatning, hvis uheldet er ude.

 

Fordele og ulemper ved denne metode

Ulempen ved denne metode er, at der naturligvis vil være nogle, der får piskesmæld, som rent faktisk skal have udbetalt sin erstatning. Erstatning er i dette tilfælde ikke nødvendigvis en lille sum. For som tidligere nævnt er méngraden ofte så stor, at kunden vil være berettiget en stor erstatning for dit piskesmæld. Men med de rigtige udregninger og tal på området, vil det være muligt at skabe et markant overskud. Det skyldes, at det de få, som får udbetalt erstatning for piskesmæld, ikke overstiger de mange, som månedligt eller årligt betaler deres faste forsikring. Dette beløb vil i langt de fleste tilfælde overstige det beløb, der udbetales erstatning til den kunde, som har fået et piskesmæld. Det afgørende i denne metode er altså, at man har de rigtige data på området, så man efterfølgende kan lave de rigtige udregninger. På den måde vil I kunne vurdere, hvordan prissætningen skal være, for at den er tiltalende for kunden, samtidig med at I står tilbage med et overskud.