Hvordan kan virksomheder investere i guld og sølv?

CpbCph  > Tanker >  Hvordan kan virksomheder investere i guld og sølv?
0 Comments

Penge er ikke som bekendt ikke ægte, og derfor stiger og falder penges værdi også altid. Over en længere tidsperiode vil penges værdi altid falde. Det skyldes inflationen, som gør pengene mindre og mindre værd over tid. Et godt eksempel på dette er, at du kunne købe væsentligt mere for 5.000 kr. i 1950 end du kan i dag.

Når man derfor taler om, at penge falder i værdi, menes der altså, at købekraften falder. Hvis du ejer en virksomhed, der generer et overskud, kan du vælge at investere overskuddet i guld eller sølv. På den måde sikrer du overskuddet mod inflation. Det skyldes, at guld nogenlunde bevarer sin værdi, hvorimod penge mister deres værdi.

Derfor bør du investere din virksomheds overskud i guld eller sølv

Hvis du ejer en virksomhed, generer den forhåbentligt et overskud. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan dette overskud håndteres. Nogle virksomheder gemmer penge, andre reinvesterer dem, og nogle helt andre udbetaler overskuddet til deres aktionærer. Det kommer til dels også an på, hvilken selskabsform virksomheden er, og hvilken type aktionærer den eventuelt har.

Hvis du overvejer at gemme overskuddet som en slags opsparing, kan du med fordel overveje at investere overskuddet i guld eller sølv. De to slags råvarer er kendt for at holde en mere stabil værdi – også over længere tid. På den måde kan du altså gardere dit overskud mod inflation.

Husk at ingen investering er sikker

Inden du går ud og bruger helt din virksomheds overskud på guld eller sølv, bør du huske på, at ingen investering er 100% sikker. Derfor bør du selv vurdere, om guld eller sølv er den rette investering for din virksomhed. Det kan meget vel være, at der er andre investeringer, der passer bedre til virksomhedens portefølje.

Fordelen ved at investere i guld og sølv er dog, at de vurderes til at være mere stabile investeringer, der er kendt for at holde sin værdi på trods af konjunkturudsving.

Her kan du få investeringsguld

Hvis du gerne vil investere i guld, skal du ikke tage ned til din lokale smykkehandler og tømme butikken. I stedet skal du købe guld, der er specifikt egnet til at investere i. Det er eksempelvis guldbarrer. Den slags guld kan du finde hos Vitus guld.