Derfor kan et godt arbejdsmiljø betale sig

CpbCph  > Tanker >  Derfor kan et godt arbejdsmiljø betale sig
0 Comments

I mange virksomheder på tværs af brancher og industrier udgør medarbejderne en essentiel rolle og i visse tilfælde deres vigtigste aktiv. Det er nemlig ledelsen og medarbejderne der tilsammen styrer hvilken vej den pågældende virksomhed tager, samt hvor effektivt virksomheden følger den direktionen.

Selvom at medarbejderne i mange virksomheder udgør en essentiel aktiv, er det ikke alle virksomheder der har lige godt styr på deres arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøets betydning

Virksomheder og organisationer kan forstås som en slags levende organisme, der udgøres af mange forskellige faktorer. Disse indebærer blandt andet systemer, normer, regler, processer, viden og mennesker. Alle disse er dele af arbejdsmiljøet og udgør tilsammen virksomhedskulturen.

Et arbejdsmiljø indebærer både de fysiske, psykiske men også sociale aspekter af arbejdspladsen. De fysiske er kendetegnet i form af ordentlig sikkerhed og sanitære forhold, hvorimod psykisk og sociale kan ses som værende mere immaterielle, hvilket kan indebære de førnævnte faktorer.  Det psykiske miljø indebærer hovedsageligt individets egen psykiske tilstand. På den anden side anses det sociale arbejdsmiljø for at være ens kollegaer og kvaliteten af de kollegiale forhold.

Mange personer bruger en stor del af deres liv på arbejdspladsen, hvilket understreger vigtigheden af at kunne trives på arbejdspladsen. Et godt arbejdsmiljø er kendetegnet ved overordnet at have gode forholde i de 3 aspekter (psykisk, fysisk og social). Virksomheder kan dog sagtens have gode forhold i nogle aspekter og dårligere i andre uden nødvendigvis at have brug for akut hjælp. Ligeledes er et dårligt arbejdsmiljø kendetegnet ved at have generelt dårlige og skadelige forhold, der bidrager til øget sygefravær, opsigelser og skader. Alt sammen faktorer der koster den enkelte virksomhed resurser og effektivitet.

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)?

I dag er det lovpligtigt at udforme en APV. Dette gælder for alle virksomheder der har ansatte og som ikke udelukkende består af familiemedlemmer. Dette indebærer en skriftlig og tilgængelig skriv, der indeholder identifikation og beskrivelser af eventuelle problemer, vurdering af disse, en udspecificeret handlingsplan for, hvordan virksomheden skal komme til bunds med problemerne. En APV kan udarbejdes ved brug af mange forskellige metoder, hvilket kan være alt fra spørgeskemaundersøgelser, interviews, workshops og lignende. Nogle af metoderne forudsætter særlige krav til tekniske kunnen (analyse af spørgeskemaundersøgelser).

Selvom en APV har en stor og vigtig betydning, kan den alligevel virke som et omfattende projekt for mange virksomheder, hvorfor det kan være gavnligt at uddanne sig på kravene til en APV og lignende. Når det kommer til, hvor ofte en apv skal udformes, skal den som mindst laves hvert tredje år.

Finder du det udfordrende, svært og omfattende, kan det altid anbefales at I henter hjælp fra professionelle konsulenter og lignende inden for området. Det er nemlig strafbart ikke at udforme en APV, men også at lave en APV der ikke lever op til kvalitetskravene.