Arbejdstager har ret til udbetaling af feriepenge

CpbCph  > Tanker >  Arbejdstager har ret til udbetaling af feriepenge
0 Comments

Hvis en arbejdstager har ret til ferie, har vedkommende også ret til at få udbetalt feriepenge. Feriepengene skal udbetales af arbejdsgiveren, og det er ikke muligt for arbejdsgiveren at undlade at udbetale feriepenge.

Kend reglerne

Arbejdstager har dog ikke ret til at få udbetalt feriepenge for perioder, hvor vedkommende ikke har været ansat. Det betyder, at hvis en ansat har været ansat i et år, og dermed har optjent retten til 2 ugers ferie, så har vedkommende ikke ret til at få udbetalt feriepenge for den første ferieuge. Arbejdstager har heller ikke ret til at få udbetalt feriepenge, hvis vedkommende har sagt sit arbejde op. I så fald skal vedkommende have feriepenge udbetalt inden opsigelsen træder i kraft. Arbejdstager har også kun ret til at få udbetalt feriepenge for de dage, der er optjent retten til. Det betyder, at hvis en ansat har optjent 6 ugers ferie, så har vedkommende ikke ret til at få udbetalt feriepenge for alle 6 uger, hvis vedkommende kun har brugt 4 uger. Ud over de dage, der er optjent retten til, har arbejdstager også ret til at få udbetalt feriepenge for 5 feriedage. Disse feriedage er ikke optjent, og det er derfor ikke muligt at få udbetalt feriepenge for dem.

Hvornår har man ret til udbetaling

Arbejdstager har også ret til at få udbetalt feriepenge for de dage, der er optjent retten til. Det betyder, at hvis en ansat har optjent 6 ugers ferie, så har vedkommende ikke ret til at få udbetalt feriepenge for alle 6 uger, hvis vedkommende kun har brugt 4 uger. Ud over de dage, der er optjent, har arbejdstager også ret til at få udbetalt feriepenge for 5 feriedage. Disse feriedage er ikke optjent, og det er derfor ikke muligt at få udbetalt feriepenge for dem. For at få udbetalt feriepenge skal arbejdstager sende en ansøgning til arbejdsgiveren. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor mange dage der er optjent retten til, og hvor mange dage der ønskes udbetalt.

Hvem har ansvaret for at udbetale pengene?

Arbejdsgiveren har ansvaret for at udbetale feriepengene, og det er derfor ikke muligt for arbejdstager at undlade at udbetale feriepenge. Arbejdstager har dog ikke ret til at få udbetalt feriepenge for perioder, hvor vedkommende ikke har været ansat. Det betyder, at hvis en ansat har været ansat i et år, og dermed har optjent retten til 2 ugers ferie, så har vedkommende ikke ret til at få udbetalt feriepenge for den første ferieuge.