Sådan hænger digitalisering, markedsføring & jura sammen

CpbCph  > Tanker >  Sådan hænger digitalisering, markedsføring & jura sammen
0 Comments

Som du sikkert allerede har studset over i overskriften, så er disse tre nøgleord ikke altid at finde i samme linje. Og slet ikke lige ved siden af hinanden. Men når du har læst denne artikel, så vil du have en meget bedre forståelse for, hvordan disse tre elementer udgør den forretningsmæssige kerne i den aalborgensiske virksomhed, DIGURA.

Hvad betyder DIGURA?

Den nordjyske virksomhed med beliggenhed i Nordens Paris har sammentrukket deres virksomhedsnavn fra de to ord: Digital & Jura, hvilket så er blevet til DIGURA.

Og de har valgt at specialisere sig indenfor den lejeretslige niche. Kort sagt, så fører DIGURA sager imod udlejere, som har gjort ulovlige krav mod deres lejere.

Selvom virksomheden stadig kun har få år på bagen, og dermed befinder sig i kategorien under startup-virksomheder, så har de allerede ført og vundet tusindvis af lejeretslige sager. Og deres fremtog på det danske marked ser ud til at fortsætte i stor stil.

Innovation, digitaliseret nytænkning og hurtige processer

Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at Jura for mange er temmelig langhåret, kompliceret at forstå og samtidig fyldt med lange ventetider. Hele denne konservative måde at tænke de juridiske processer på, har faktisk været hele afsættet for DIGURAs eksistens.

De ville nemlig gøre op med papirarbejdet og de kludrede sagsfremstillinger ved at basere deres forretningsmodel på en digital og strømlinet løsning, som først og fremmest skal sikre de mange klienter en hurtig og billig service, sammenlignet med konkurrenterne på markedet.

Hele grundstenen er de digitale processer, som har været med til at skære ned på en masse manuelt sagsbehandlingsarbejde, som DIGURA ved hjælp af deres teknologiske tilgang til forretningen i høj grad har formået at automatisere.

Det betyder altså, at klienten sådan set får hurtige tilbagemeldinger og hjælp til lejeretslige sager, som mange advokater f.eks. ikke ville tage, grundet at sagsomkostninger forbundet med sagerne, ville være for høje sammenlignet med den økonomiske besparelse, som klienten potentielt kunne opnå i sidste ende, ville være for lav.

No Cure, No Pay

Noget som virkelig adskiller DIGURA fra større og mere etablerede organistioner som LLO eller Danske Lejere, er måden, hvorpå de tager betaling for deres sager.

DIGURA fører nemlig sager gennem princippet om No Cure, No Pay. De dækker altså alle sagsomkostninger forbundet med sagen indtil der er truffet afgørelse, eller der er opnået en besparelse. Opnår DIGURA en besparelse, så modregner de højst 30% af den samlede besparelse i servicegebyr, og skulle det ske, at klienten ikke opnår en besparelse, så skal de altså heller ikke betale en krone for sagen.

Ved hjælp af en stor database og en digitaliseret tilgang til vurdering af de lejeretslige tvister, som der nu engang opstår mellem lejer og udlejer, kan DIGURA hurtigt vurdere om en given sag har potentiale eller ej.

Alt dette er med til at sikre en effektiv og god service til klienterne, samtidig med at det underbygger hele forretningsmodellen.

Endnu større fokus på digitalisering og markedsføring

Selvom den digitale lejeretsekspert fra Aalborg allerede har reformeret måden at føre juridiske sagser på, så byder fremtiden på et intensiveret fokus på digitaliseringen af de mange processer og så naturligvis markedsføring.

På den måde vil virksomheden fremadrettet kunne kapere endnu flere klienter og samtidig brede budskabet om deres ekspertise indenfor lejeretten ud til de mange danske lejere.