Medarbejdertræning er fælles ansvar

CpbCph  > Tanker >  Medarbejdertræning er fælles ansvar
0 Comments

Det er også dit ansvar at forberede dine medarbejdere til deres kommende vagt

 

De mest succesfulde resultater skabes gennem god forberedelse. Salg og service er ingen undtagelse. Derfor er den kontinuerlige medarbejdertræning en væsentlig faktor, når du vil øge værdien af dit personale. Hvis man forestiller sig et skib, så er der ikke én person som står for hele ansvaret for at skibet kommer godt fra havn. Det er det samme med arbejdspladsen, der er mange funktioner blandt medarbejderne og derfor er der også et ansvar for at hver funktion er klædt godt nok på til arbejdsopgaven.

 

Som salgspersonale kan det være en krævende opgave altid at være ajour med både produkter, procedurer og salgsteknikker. At være en dygtig sælger og kunne yde god service kræver en indsats. Salgstræning i direkte forbindelse med en medarbejders vagt vil kunne skabe retning og fokus. Som oftest ses det også, at velforberedte medarbejdere er mere motiverede. Det kan derfor anbefales at, især salgspersonale, for jævnlig omgang med andre medarbejdere i virksomheden, da det giver en naturlig oplysning og opdatering af viden. For eksempel, hvis en salgsperson jævnligt har kommunikation med en produktansvarlig, så vil salgspersonalet altid være opdateret på den nye viden om produktet og derved vil have endnu lettere ved at sælge og informere potentielle kunder om produkterne.

 

Det er ikke et spørgsmål om at give alle medarbejdere de samme kompetencer, men at skabe en kultur hvor læring og træning er en naturlig del af forberedelsen til den forestående vagt. For derigennem at give den enkelte medarbejder det rette fokus og rette værktøjer til at kunne løse sine specifikke opgaver. Det kan derfor være en fordel at sætte sig ind i et værktøj som kan hjælpe med denne opgave – måske et vagtplanlægningssystem, hvor der er fokus på medarbejderudvikling.

 

Hvis løbende læring og træning ikke er noget, som har været en del af jeres hverdag, så vær bevidst om at al forandring kræver tid og indsats. Alle involverede skal øve sig – både medarbejderne, som skal modtage træning, men også jer, som skal stille træning og læring til rådighed. Om man vil det eller ej, så udvikler medarbejdere og markedet sig hver dag – så er det op til dig om det er positivt eller negativt. Hvis du sidder stille hen, så kan det resultere i at man ikke er opdateret på de nyeste trends og derved falder bagud.

 

Boks: 

5 konkrete tips til at skabe der skaber en kultur, hvor forberedelse er en naturlig del af den næste vagt:

 

  1. Fortæl først og fremmest dine medarbejdere, at læring og træning fremadrettet vil være en del af forberedelsen til deres vagt
  2. Gør læring og træning let tilgængelig for alle medarbejdere
  3. Sørg for at træningen er kortfattet, konkret og handlingsorienteret
  4. Øg fokus ved at planlægge læring og træning lige op til medarbejderens næste vagt

Anerkend dine medarbejdere for deres indsats