Få hjælp fra et eksternt HR firma til alle virksomhedens personaleopgaver

CpbCph  > Tanker >  Få hjælp fra et eksternt HR firma til alle virksomhedens personaleopgaver
0 Comments

HR eller human ressources er en vigtig opgave, der skal varetages i de fleste virksomheder.

 

HR-konsulenter i virksomheden varetager ansættelsen eller rekruttering af nye medarbejdere og alle de ting, som har relevans for personaleforhold og personaletrivsel.

Dette er typisk ikke en opgave, som lederne skal stå for direkte – og da slet ikke den første screening af nye kandidater til virksomhedens ledige stillinger.

HR-afdelingen står derfor typisk for at udarbejde jobopslag, samt tage de første møder med kandidaterne til stillingerne, og på den måde prækvalificerer dem, før kandidaterne tager den endelige snak med virksomhedens chefer.

Derudover varetager HR-medarbejderne også udarbejdelsen af forskellige personlighedstests samt personlighedsprofiler. En populær personlighedsanalyse er den såkaldte DISC-analyse, som giver en ide om, hvorvidt medarbejderen vil være et godt match til den pågældende stilling.

 

HR-afdelingen hjælper med det administrative i forbindelse med personaleforhold

Mange virksomheder finder det fordelagtig at have et internt HR-team i virksomheden, som tager sig af alle spørgsmål omkring løn, barsel og andre ansættelsesforhold.

I mere komplicerede personalesager kan det være meget fordelagtigt for virksomheden at have en HR-afdeling, da denne type sager, ligesom alle andre sager, skal løses i henhold til gældende lovgivning og overenskomst med fagforeningen.

For mange ejerledere og chefer kræver dette specialviden, som de måske ikke har, eller som de måske ikke har tiden til at sætte sig ind i. Her er det virkelig godt, hvis virksomheden har en HR-afdeling, som kan håndtere disse ting i henhold til gældende overenskomst og lovgivning.

Det er også HR-afdelingen, som står for at forhandle lønforhold og andre ansættelsesforhold med nye medarbejdere og ”gamle” medarbejdere på arbejdspladsen.

 

Hvad gør du, hvis din virksomhed er for lille til at have en HR-afdeling?

Det er ikke alle virksomheder, som er store nok til, at det giver mening at have en egentlig HR-afdeling. Disse virksomheder kan dog særligt risikere at komme i klemme, hvis der opstår en krævende personalesag.

Derfor vælger mange små virksomheder at få hjælp fra et eksternt HR-firma, som kan varetage og rådgive om alle de juridiske forhold i forhold til ansættelser og afskedigelser. Derved kan man som leder eller ejerleder af en virksomhed potentielt undgå at skulle af med mange penge ved eventuelle forlig i personalesager.

En ekstern HR-konsulent fra et firma så som HRPeople.dk vil altid kunne yde professionel rådgivning indenfor forskellige HR-discipliner. Dette kunne være rådgivning omkring ansættelsesjura, ansættelseskontrakter, afskedigelser foruden mange andre personaleforhold.

Hvis din virksomhed er lille, og der ikke er en HR-afdeling tilknyttet, kan det således være en god ide at få hjælp fra et eksternt HR-firma.