Den positive indvirkning ved deltagelse i gratis arrangementer

CpbCph  > Tanker >  Den positive indvirkning ved deltagelse i gratis arrangementer
0 Comments

En case study fra Løvegården ved Åbent Landbrug 2023

I september 2023 åbnede Løvegården dørene for offentligheden som en del af Åbent Landbrug, et initiativ arrangeret af Landbrug og Fødevarer. Dette gratis arrangement, der samler gårde fra hele landet, har vist sig at have en række positive effekter for både gårde og besøgende. Her ser vi nærmere på, hvordan Løvegården har draget fordel af at deltage i dette tiltag.

1. Styrkelse af forbindelsen mellem gården og samfundet:

Åbent Landbrug skaber en unik mulighed for gårde som Løvegården for at opbygge tætte bånd til det omkringliggende samfund. Ved at åbne dørene for nysgerrige besøgende får gårde mulighed for at dele deres passion for landbrug, dyrehold og bæredygtighed direkte med lokalsamfundet. Denne personlige kontakt er med til at skabe en stærkere forbindelse mellem gården og de mennesker, den tjener. Det er ikke bare et spørgsmål om at vise gården frem; det handler om at skabe et rum, hvor folk kan lære og forstå gårdens bidrag til samfundet.

For Løvegården er dette en chance for at demonstrere ikke kun deres produktionsmetoder, men også deres engagement i bæredygtighed. Besøgende får mulighed for at se, hvordan gården arbejder med miljømæssige udfordringer og bæredygtige praksisser. Den direkte interaktion mellem gårdens personale og besøgende skaber et rum for dialog og uddybning, der går ud over almindelige reklamekampagner.

2. Effektiv markedsføring og synlighed:

Deltagelse i Åbent Landbrug fungerer som en formidabel markedsføringsplatform for gårde som Løvegården. Arrangementet promoveres bredt af Landbrug og Fødevarer, hvilket sikrer en stor tilstrømning af besøgende til hver gård. Den øgede synlighed giver gården mulighed for at præsentere sit brand, produkter og værdier for en bredere målgruppe. For Løvegården med dens glutenfri gårdbutik skabes der en enestående chance for at fremhæve sit unikke tilbud.

I takt med at besøgende deler deres oplevelser på sociale medier, breder gårdens eksponering sig yderligere. Denne organisk genererede markedsføring, kombineret med den officielle promovering fra arrangementet, resulterer i en bredere rækkevidde og en stærkere tilstedeværelse på både lokale og digitale markeder.

3. Uddannelse og bevidsthed om Landbrug og Fødevarer:

Åbent Landbrug tjener ikke kun som en reklameplatform, men også som et værdifuldt uddannelsesværktøj. Besøgende får mulighed for at forstå, hvordan landbrugsdrift fungerer, og de lærer om de udfordringer og ansvar, gårde som Løvegården står overfor. Denne uddannelsesmæssige dimension bidrager til en større bevidsthed om landbrug og fødevareproduktion, hvilket kan have positive effekter i samfundet.

Gennem guidede ture, workshops og interaktive aktiviteter får besøgende indblik i gårdens daglige arbejde. Dette bidrager ikke kun til en dybere forståelse af landbrug og fødevareproduktion, men det skaber også en følelse af værdi og respekt for det hårde arbejde, der udføres på gården. En sådan bevidsthed kan i sidste ende føre til mere informerede forbrugere, der værdsætter og støtter bæredygtige landbrugspraksisser.

4. Styrkelse af lokal økonomi og turisme:

Gennem Åbent Landbrug bliver gården en aktiv deltager i den lokale økonomi og turisme. Besøgende, der kommer for at opleve gården, har også mulighed for at udforske det omkringliggende område. Dette kan føre til øget aktivitet for lokale virksomheder som caféer, butikker og andre turistattraktioner, hvilket skaber en positiv spiral for lokalsamfundet.

Lokale virksomheder og tjenester kan drage fordel af den ekstra trafik, som Åbent Landbrug genererer. Dette understreger betydningen af gården som en central aktør i lokalsamfundets økonomiske økosystem. Samtidig har turister og besøgende en mulighed for at opleve mere end blot gården – de kan udforske det omkringliggende område og derved bidrage til øget turisme og lokal vækst.

Løvegårdens deltagelse i Åbent Landbrug 2023 har vist, at gratis arrangementer ikke blot er en enkeltstående lejlighed for gårde at åbne deres døre, men en strategisk investering i deres forhold til samfundet. Gennem forbindelse, markedsføring, uddannelse og lokal økonomisk indvirkning får gårde mulighed for at udvikle og styrke deres position som centrale aktører i samfundet. I en tid, hvor forbrugere søger autenticitet og bæredygtighed, tjener Åbent Landbrug som et levende eksempel på, hvordan gårde kan opfylde disse krav og samtidig skabe en meningsfuld forbindelse med lokalsamfundet. Dette indikerer, at deltagelse i gratis arrangementer ikke blot er en fordel for gården selv, men også en investering i et mere sammenhængende og oplyst samfund som helhed.