Medarbejderne trives på den travle arbejdsplads.

CpbCph  > Tanker >  Medarbejderne trives på den travle arbejdsplads.
0 Comments

Sammen med effektiviteten på arbejdspladsen er trivsel det der oftest diskuteres. De gode arbejdsbetingelser og en flok sunde medarbejdere giver den bedste trivsel og effektivitet i enhver virksomhed, lige meget hvilken service eller produktion det drejer sig om.

 

For at øge medarbejdernes trivsel og sundhed, samt sænke deres stresssymptomer er det vigtigt først at se på hvorledes arbejdsbetingelserne kan optimeres. Det er her ledelsens opgave at gå ind og sikre den enkelte medarbejders trivsel ved at se på bla. de fysiske, mentale og kollegiale forhold samt den enkelte medarbejders muligheder for at vækste i forhold til udvikling og avancements ønsker.

Alle områder kan der med fordel sættes en lup på og optimeres så trivslen styrkes.

 

Medarbejderne kan med fordel inddrages flittigt i denne process hvorved det sociale og kollegiale sættes i fokus og dermed styrkes.

 

Selv den travleste arbejdsplads kan med fordel lave en strategi for trivslen på arbejdspladsen. Dette kan efter udarbejdelse synliggøres ved f.eks. at få hjælp til at fremstille smukke og iøjnefaldende plakater der ophænges rundt i hele virksomheden så alle, både medarbejdere og kunder er klar over hvad virksomhedens sociale og virksomhedsmæssige fokus punkter er.

Faste ugentlige møder hvor der både gennemgås opgaver, men også vises anerkendelse for allerede veludført arbejde er ligeledes en faktor der er med til at sikre højere trivsel på arbejdspladsen. En motiveret medarbejder der ved hvilke opgaver det forventes at han udfører, og som får anerkendelse for sit engagement vil oftere yde en god præstation og trives bedre i jobbet.

For mange medarbejdere er det løbende at kunne udvikle sig et stort og vigtigt parameter i forhold til den daglige trivsel. Langt de fleste mennesker har brug for jævnligt at blive udfordret og have en god mulighed for at udvikle sig så de der er interesseret i at gøre karriere inden for virksomheden kan se at der er udviklingspotentiale. Her kan interne og eksterne faglige kurser, forfremmelse, nye arbejdsopgaver mm. være med til at sikre en høj trivsel. Desuden er det vigtigt at medarbejderen føler at de opgaver de bliver præsenteret for opleves som meningsfyldte og derved sikrer både trivsel og effektivitet i det daglige arbejde.

Anerkendelse er dog ikke kun en opgave for ledelsen, men også noget man bør opmuntre medarbejderne til at bruge. Har en kollega trådt til og givet en ekstra hånd med en vanskelig opgave er det super givende med et skulderklap ikke kun fra chefen, men også fra de kollegaer i teamet der har fået en god hjælp fra en erfaren kollega.

Samarbejde, tillid og retfærdighed på arbejdspladsen kan være med at til at virksomheden trives og at tallene på bundlinjen afspejler dette, men ikke kun økonomisk, også den sociale kapital vil stige når både medarbejdere og ledelse trives.

Det er ledelsens fornemmeste opgave at sikre gode arbejdsbetingelser og klart præsenterede arbejdsopgaver til hver enkelt medarbejder ud fra individuelt kendte kompetencer og balancere krav og opgaver så trivslen fortsat er i fokus.

Øget effektivitet, mindre sygefravær og en bedre medarbejderfastholdelse er alt sammen indikatorer der kan bruges til at måle effekten af det øgede fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Daglig anerkendelse, mulighed for at udvikle sig i jobbet, en god ledelse der ser den enkelte medarbejder og fysiske omgivelser med klart beskrevne mål for virksomhedens strategi, er alt sammen med til at alle kan trives på jobbet. Når ledelsen ligeledes sørger for at skabe tryghed i ansættelsen og kontakten til den enkelte medarbejder, ved at give god information og lytte aktivt ved medarbejdersamtaler, så er sandsynligheden for trivsel og øget effektivitet på arbejdspladsen høj.